Rezonans ve Tautomeri video ve Konu anlatımı

Rezonans ve Tautomeri Konu özeti indir

Rezonans –Delokalize bağlanma

 • Bazı moleküller için,elektronların farklı dağıldığı birden fazla lewis yapısı yazılabilir.Bu lewis yaplarına birbirinin rezonanzs melezi,olaya da rezonans
 • Yapılar arasına çift yönlü ok konur.
 • Rezonans yapılarda,gerçek yapı rezonans yapılar arasında bir hibrit yapıdır.
 • Deneysel ve spektroskopik bulgular molekülde bağ uzunluklarının eşit olduğunu gösterir.

Rezonans melezleri yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir,

 • Herhangi bir atom yada grup hareket etmez,sadece elektronlar hareket eder.
 • Hareket eden elektronlar pi bağını oluşturan elektron çifti yada ortaklanmamış elekron çiftidir.
 • Bir moleküldeki toplam elekron sayısı değişmez.
 • Bir molekülde veya iyonda bir elektron çiftinin hareketi ok ile gösterilir.
 • Rezonans sınır yapıları arasına ise çift yönlü ok yazılır.

 Tautomeri

 • Bileşiğin karbon iskelet yapısı değişmez.
 • Tautomerler,bir bileşikte yalnızca proton ve elektronların yerinin değiştiği özel bir çeşit izomerleşmedir.
 • Bir molekülün yapısındaki bir hidrojen atomunun ve en az bir çift bağın yer değiştirmesiyle başka bir moleküle dönüşmesine tautomeri
 • Enol-keto tautomerleşmesi en yaygın olanıdır.
 • İki form arasında denge olduğunu anlatmak için denge okları kullanılır.
 • Asidik yada bazik ortamda gerçekleşen reaksiyonlardır.

Atomların farklı bir düzende yerleşmiş olmalarına karşın,hızlı bir denge ile birbirine dönüşebilen izomerler tautomerlerdir.Olay da tautomerizm adını alır.

Bir başka tanımıyla tautomeri birbirinin izomeri olan iki maddenin bir arada denge halinde bulunması olayıdır.

 Tautomeri ile ilgili önemli noktalar;

 • tautomeride sigma bağı kopması ve oluşması vardır.
 • Çift bağdaki pi elektronları ve hidrojen atomu yer değiştirir.
 • Çift bağdaki pi elektronları karbon ile hetero atom arasına kayarken ,hetero atom üzerindeki hidrojen çift bağın diğer karbonu üzerine göç eder.
 • Denge durumunu belirtmek için formüller arasına çift ok işareti konur.
 • Alken durumundaki karbona O,S,N gibi hetero atom bağlıysa ve üzerinde H varsa,çift bağın ve H atomunun yer değiştirmesiyle başka bir molekülün oluşmasıdır.

Koordine kovalent bağ(kordinasyon bağı)

 • Her iki elektonun da aynı atom tarafından sağlanarak paylaşıldığı kovalent bağ türüdür.
 • Hem organik,hem anorganik moleküllerde görülür.
 • Bir kimyasal tepkime le gerekleşir.Ancak tamamen kovalent bir bağdır.

                                                                                                                                           

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*