Optik İzomerlik Konu anlatımı aşağıdadır, videosu hafta sonu yüklenecektir

Optik izomerlik

Sağ elimiz sol elimizle üst üste konduğunda çakışmaz.Ancak bir el diğerinin ayna görüntüsüdür.kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan moleküle kiral molekül denir.Molekül ve çakışmayan ayna grüntüsüne ise birbirinin enantiyomeri denir.Kiral molekül dört farklı grup içeren atoma sahiptir.Bu dört farklı grubun bağlı olduğu atoma asimetrik atom=kiral merkez=stereomerkez denir.Asimetrik karton üzerine bir yıldız konularak gösterilir.Yani eğer bir karbon atomuna dört farklı grup bağlıysa o karbona asimetrik karbondur. (kiral karbondur) . Asimetrik karbon ataomu içeren bileşikler optikçe aktiftir,optik izomeri gösterir.

Optikçe aktiflik

Enantiyomerlerin fiziksel özellikleri aynıdır.Ancak düzlem-polarize ışık enantiyomer örneklerinden geçirildiğinde eşit miktarda fakat zzıt yönlere çevirdikleri gözlenir.Polarize ışık yayılma düzlemini saat yönüne çevirenlere dekstrorotatori,saat yönünün tersine çevirenlere levorotatori denir.Enantiyomerlerin bu durumuna optikçe aktiflik,enantiyomerlerede optik izomerler denir.Optikçe çevirmeler polarimetre ile ölçülür.

Polarize ışık

Normaı ışık,her düzlemde salınım yapan ışıktır.Bu ışık bir polarizatörden geçirilerek yalnız bir düzlemde salınım yapan düzlem-polarize ışığa dönüşür.

Enantiyomerlerin 1:1 karışımı polarize ışığı çevirmez.Bu karışım optikçe aktif değildir ve rasemik karıışım olarak adlandırılır.Olaya da rasemleşme denir.

Konformasyon izomerliği

Tek bağlar eksenleri etrafında sürekli rotasyon(dönme) hareketi yaparak molekülün konformasyonunu değiştirirler.

R-S Adlandırma sistemi

Farklı bileşiklerin (enantiyomerler)farklı adları olması gerektiğini düşünen cohn,ıngold ve prelog tarafından geliştirilmiş Kiral karbon etrafındaki konfigürasyon (R) ve (S) olarak belirtilir.

  • Kiral karbon etrafındaki her gruba öncelik numarası verilir.
  • Molekülü üç boyutlu olarak önceliği en küçük olan atom yada grup arkaya gelecek şekilde çevrilir.
  • Atom numarası büyük olandan küçük olana doğru sıralama yapılır
  • Bu durumdayken,atom ya da grupların öncelik ssıralaması saat yönünde ise (R),sat yönünün tersine ise (S) olarak adlandırılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*